Tidsbunden domartjänst | Bo på Åland

Tidsbunden domartjänst

Vid Ålands tingsrätt lediganslås ett vikariat som tingsdomare (T11) för tiden 12.5.2021-27.12.2021.

Till domare kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter har visat sig ha sådana insikter i tjänstens uppgiftsområde som en fram-gångsrik skötsel av tjänsten förutsätter och behövliga personliga egenskaper.

Av sökanden fodras utmärkta kunskaper i att använda svenska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda finska.

Tingsdomaren kommer att arbeta främst med brottmål men även med övriga vid tingsrätten anhängiga ärenden och mål. Det är önskvärt att vikarien har goda färdigheter att snabbt bemästra uppdraget som tingsdomare och åstadkomma resultat

Grundlönen för löneklass T11 är 4 731,58 euro/mån vartill tillkommer eventuella erfarenhetstillägg.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
12.05.2021
Arbetets varaktighet
27.12.2021
Lön
Grundlön 4 731,58 euro per månad
Skicka ansökan till

Vi önskar få ansökningarna i första hand via det elektroniska rekryteringssystemet Valtiolle under adress https://www.valtiolle.fi/sv-FI/vakans?id=25-424-2021

Du kan också söka tjänsten genom att skicka din ansökan till Ålands tingsrätt Pb 31, Ax-22101 Mariehamn, e-post: aland.tr@om.fi

Sista ansökningsdag
28.04.2021 - 16:15
Kontakta

Kristina Fagerlund, 029 56 50251, aland.tr@om.fi

Ålands tingsrätt, Torggatan 16 A, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax