T.f. speciallärare

Ålands gymnasium lediganslår tjänst som T.F. SPECIALLÄRARE vid Ålands yrkesgymnasium.

Tjänsten är minst 60% av heltid.

Behörighetskraven är behörighet som ämneslärare samt speciallärare.

Till arbetsuppgifterna hör att:

- Ge specialundervisning och ge de uppgifter som finns angivna i arbetsplanen

- Stödja och bistå studerande i behov av särskilt stöd i gemensamma ämnen (svenska, engelska och matematik m.m.)

- Delta i utvecklandet av skolans verksamhet, i planeringen av specialundervisningen samt i studerandevård

- Bedöma de studerandes prestationer i gemensamma ämnen utgående från bedömningsanvisningar för anpassade kurser

De som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.09.2019
Arbetets varaktighet
31.07.2020
Skicka ansökan till

Ansökan skickas till info@gymnasium.ax eller
Ålands gymnasium
Pb 150
22101 Mariehamn

Sista ansökningsdag
29.08.2019
Kontakta

Gitte Holmström, (018) 536 599, gitte.holmstrom@gymnasium.ax

Ålands gymnasium, Neptunigatan 21, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax