Teknisk IKT-stödperson | Bo på Åland

Teknisk IKT-stödperson

Vi lediganslår på nytt en befattning som Teknisk IKT-stödperson under tiden 15.8.2021 - 31.7.2024 (tidigare inlämnade ansökningar kvarstår)

Vi söker dig som är kommunikativ, tålmodig och lyhörd för verksamhetens behov och duktig på att skapa delaktighet i förändringsarbetet. Du är initiativtagande, driver processer framåt och uppnår resultat. Du kommer att arbeta med inköp, utveckling och underhåll av IKT-utrustning utifrån högskolans pedagogiska behov. Du ansvarar även för pedagogisk mjukvara, licenser och avtal. Du kommer att ingå i ett IKT-stödteam tillsammans med en IKT-pedagog och förväntas tillsammans med IKT-pedagogen driva utvecklingen av digitaliseringen i undervisningen på campus och distans.

Till den tekniska IKT-stödpersonens uppgifter hör bland annat att:

- ansvara för utveckling och anskaffningar av högskolans IT-utrustning och dess underhåll för digital pedagogik

- samarbeta med och stödja högskolans IT-utvecklare vid behov

- hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen inom digitalisering av högre utbildning

- tillsammans med IKT-pedagogen bevaka utvecklingen av nya idéer och ny teknik inom det teknopedagogiska fältet i syfte att kunna presentera och introducera det för högskolans personal

- tillsammans med IKT-pedagogen regelbundet sammanställa och beskriva trender inom den pedagogiska IT-utvecklingen i samråd med utbildningsansvariga

- aktivt samverka med IKT-stödpersoner vid åländska lärosäten för vuxenutbildning samt med yrkeshögskolor och universitet i Finland

- delta i utvecklande av nya digitala undervisningsformer

- stödja, coacha och utbilda högskolans personal inom användning av teknisk IKT-utrustning

- tillsammans med IKT-pedagogen producera instruktioner och lärandematerial för högskolans personal och studerande för användning av lärplattformar, digitala verktyg och tekniker för undervisning

- övriga arbetsuppgifter enligt förmannens anvisning

Behörighetskrav

Minst kandidatexamen inom IT, IKT eller motsvarande med inriktning mot lärande, IKT-utveckling eller annan jämförbar högskoleutbildning.

Övriga kompetenser

Du har gedigen erfarenhet av IT support eller IT teknik. Särskilt meriterande är erfarenhet av digitala verktyg och lärplattformar inom utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av IKT/IT-arbete från högskola och/eller universitet. Särskilt meriterande är erfarenhet av att ha arbetat med vuxnas lärande och/eller arbete med flexibel utbildning, distanspedagogik eller nätbaserat lärande. Du är hängiven digitalisering och har erfarenhet av hur lärande kan stärkas i vuxenutbildning med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Goda språkkunskaper är meriterande. Som allmän bedömningsgrund gäller att du har god samarbetsförmåga.

Lön enligt landskapets tjänstekollektivavtal (3 265,65 € - 4 136,97 €)

Arbetstid: Heltid, 36,75 h/vecka

Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta prorektor Sven Schauman eller vicerektor Bengt Englund.

Viktig information till sökande

När du skickar in din ansökan till oss får du ALLTID ett automatiskt svarsmeddelande per e-post att vi har mottagit din ansökan. Om du inte får ett sådant meddelande behöver du ta kontakt med administrativa chefen.

Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
15.08.2021
Arbetets varaktighet
31.7.2024
Lön
3 265,65 € - 4 136,97 €
Skicka ansökan till

Din ansökan med cv och ev andra dokument och meriter som du vill åberopa vill vi ha i PDF-format senast den 23 juni 2021 klockan 15.

Vi önskar att du skickar dem per e-post med märket "Teknisk IKT-stödperson" till adressen jobb@ha.ax

Sista ansökningsdag
23.06.2021 - 15:00
Kontakta

Sven Schauman, +358 (0)18 537 766
Vicerektor Bengt Englund, +358 (0)18 537 739

Högskolan på Åland, Navigationsskolegränd 2, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax