Stödpersoner / stödfamiljer | Bo på Åland

Stödpersoner / stödfamiljer

Fr.o.m. 1.1.2021 omfattar Kommunernas socialtjänst k.f.:s verksamhet all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner. Organisationen är indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet har ca 250 anställda.

Verksamhetsområdet för funktionsservice och sysselsättning söker:

STÖDPERSONER till olika barn och ungdomar med funktionshinder

Servicen är avlastning till närståendevårdare och ska ges som stöd i olika fritidsaktiviteter, ca 4 ggr per månad.

STÖDFAMILJER till barn med funktionshinder

Målsättning är att det med långsam "inskolning" kan bli avlastning med övernattning åtminstone 1 helg per månad.

Krav för uppdraget:

En stödperson/stödfamilj behöver vara över 18 år, pålitlig och påhittig och ha ett stort tålamod samt ha en stabil livssituation. Ett gott samarbete krävs för uppgiften. Det är till fördel om det sen tidigare finns erfarenhet av arbete med personer med funktionshinder.

Uppvisande av straffregisterutdrag krävs innan avtal om uppdraget görs.

Arvode och kostnadsersättning för uppdraget utbetalas enligt Kommunernas socialtjänsts servicenivåer och i enlighet med ett uppdragsavtal samt en vårdplan som ingås mellan den stödbehövande, stödpersonen/stödfamiljen och Kommunernas socialtjänst k.f.

Tillsättande av stödpersoner/stödfamiljer sker löpande och sista ansökningsdagen är 30.04.2021.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
30.04.2021
Kontakta

För vidare information, kontakta:

Ingela Högman, 532 858, vardagar kl. 09-10 eller e-post: ingela.hogman@kst.ax

Camilla Johansson, 532 859, vardagar kl. 09-10 eller e-post: camilla.johansson@kst.ax

Åsa Rosberg, 532 860, vardagar kl. 09-10. eller e-post: asa.rosberg@kst.ax

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax