Stödpersoner-och familjer | Bo på Åland

Stödpersoner-och familjer

Fr.o.m. 1.1.2021 omfattar Kommunernas socialtjänst k.f.:s verksamhet all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner.

Organisationen är indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet har ca 250 anställda.

Kommunernas socialtjänst söker stödpersoner och stödfamiljer till följande verksamhetsområden:

-Tidigt stöd för barn och familj

-Barnskyddet

En stödperson fungerar som en frivillig kontaktperson för en enskild person eller en hel familj som av olika orsaker kan vara i behov av stöd och hjälp. Att vara stödperson kräver ingen speciell utbildning eller yrkeskompetens, men ett intresse för andra människor är viktigt samt möjlighet att avsätta tid för uppdraget. Personen som behöver stöd kan vara ett barn eller en ungdom i olika åldrar och behoven är därför mycket varierande.

Detta förväntas av stödpersonen:

- stödpersonen behöver vara över 18 år

- stödpersonen har ett genuint intresse och vilja att stöda klienten

- en stabil livssituation

- vilja att förbinda sig att träffas regelbundet

- en trygg och alldaglig vardag

- en vuxens tid och samvaro

- pålitlighet, glädje och uppmuntran.

Omfattningen på avtalet görs upp utgående från klientens behov. Som stödperson träffar du klienten 2-4 gånger/månad. Som stödfamilj behöver det finnas möjlighet till övernattning, oftast ca. 2 dygn per månad.

Arvode och kostnadsersättning utbetalas enligt redovisning för uppdraget.

Uppvisande av straffregisterutdrag krävs innan avtal om uppdraget upprättas.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
enligt överenskommelse
Arbetstid
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till
Sista ansökningsdag
30.04.2021
Kontakta

Melanie Karring, vik. socialhandledare Tidigt stöd barn och familj, (018) 532827, melanie.karring@kst.ax
Malin Björklund, ledande socialarbetare Tidigt stöd barn och familj, (018) 532819, malin.bjorklund@kst.ax

Kommunernas socialtjänst k.f., , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax