Städare

Ålands gymnasium lediganslår två ordinarie tjänster som STÄDARE från och med 1.10.2019. En prövotid om 4 månader kan komma att tillämpas.

Behörighetskrav för tjänsten är städutbildning eller erfarenhet av städning.

Inför tillsättande av befattningen görs en helhetsbedömning av de sökandes utbildning, arbetserfarenhet samt personliga egenskaper. Särskild vikt gällande personliga egenskaper läggs vid förmåga att bidra till ett gott samarbete och arbetsklimat i arbetslaget samt förmåga att självständigt utföra arbetet enligt givna instruktioner.

Uppgifter: Städning i enlighet med givna instruktioner anpassade för olika utrymmen, ansvara för städredskapens skötsel och underhåll.

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret.

Lön: 1856,14€ +allmänt lönetillägg och eventuella andra tillägg.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.10.2019
Arbetets varaktighet
ordinarie
Skicka ansökan till

info@gymnasium.ax eller Ålands gymnasium, Pb 150, 22101 Mariehamn

Sista ansökningsdag
25.09.2019
Kontakta

Hannes Wallin eller Ann-Sofie Nordman, (018) 536 208 eller (018) 536 509, E-post: hannes.wallin@gymnasium.ax

Ålands gymnasium, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax