Specialsakkunnig i kommunikation | Bo på Åland

Specialsakkunnig i kommunikation

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som SPECIALSAKKUNNIG i kommunikation, med tillträde 16.3.2020 eller enligt överenskommelse.

Till regeringskansliets huvudsakliga verksamhetsområden hör författningsenliga frågor, externa relationer, offentlig förvaltning samt allmän ordning och säkerhet. Regeringskansliet ska dessutom inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla sakkunnigtjänster till den övriga förvaltningen.

Regeringskansliet består av en allmän byrå som organisatoriskt indelas på följande sätt:

1) enheten för rättsliga och internationella frågor,

2) personal- och kommunikationsenheten,

3) utvecklings- och hållbarhetsenheten samt

4) servicefunktionen.

Personal- och kommunikationsenheten utgör ett stöd för ledningen av den allmänna förvaltningen i personalfrågor, kommunikations- och pressfrågor samt utvecklar, samordnar och följer upp den interna och externa kommunikationen och informationen för olika målgrupper i olika kanaler, stöder chefer i rollen som arbetsgivare, ansvarar för kompetensutveckling, arbetsmiljö, jämställdhetsplanering, företagshälsovård och friskvård.

Det ankommer på tjänstemannen att:

- Ansvara för strategiskt arbete i interna och externa kommunikationskanaler och -plattformar

- Identifiera kommunikations- och informationsbehov för olika målgrupper

- Utveckla en tydlig kommunikationsprocess både internt och externt som når ut och bygger förtroende samt hanterar kriser.

- Handleda och informera vid presskontakter och -meddelanden

- Ge snabb och korrekt informationsservice

- Handha kompetensutveckling inom området för olika målgrupper

- Handleda personalen i kommunikationsfrågor; stötta, inspirera och motivera verksamheterna i interna- och externa informations- och kommunikationsfrågor

- Ansvara för guider, mallar, bildbank och annat stödmaterial för kommunikation

Behörig för tjänsten som specialsakkunnig i kommunikation är den som har en högskoleexamen med lämplig inriktning.

Vi söker dig som har kunskap om det åländska samhället och har bred erfarenhet inom olika kommunikationsområden. Du är noggrann och ansvarstagande samt har förmåga att inspirera och entusiasmera tillika som du har förmåga att kreativt leda utveckling, processer och projekt.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och vid intervjutillfällena.

Prövotid kan komma att tillämpas.

Grundlön 3110,20€. Allmänt lönetillägg och eventuella ålderstillägg i enlighet med kollektivavtal tillkommer.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering www.regeringen.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
16.03.2020 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
28.02.2020 - 15:00
Kontakta

Personalchef Pia Hollsten-Friman, 018-25 192, 018-25 000 (växel)

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax