Specialsakkunnig i högskolefrågor | Bo på Åland

Specialsakkunnig i högskolefrågor

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som specialsakkunnig i högskolefrågor vid utbildnings- och kulturavdelningen, utbildningsbyrån, under förutsättning att budgetmedel beviljas.

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Vid utbildningsbyrån handläggs ärenden som gäller samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan, grundskoleutbildningen, utbildningen på gymnasialstadiet, vuxenutbildningen, läroavtalsutbildningen, högskoleutbildningen samt fri bildning som förmedlas i skolform.

Till huvudsakliga arbetsuppgifter hör att arbeta med revideringen av högskolelagen, frågor som berör högre utbildning och forskning samt handlägga, bereda och föredra ärenden vid utbildningsbyrån som gäller ledning, utveckling och tillsyn i enlighet med LF Nr 90/2016 enligt förmans anvisning och enligt kommande förordning.

Som specialsakkunnig kommer du att:

- aktivt bistå i framtagande av underlag för ny lagstiftning och nya styrdokument

- ärendehantering

- arbeta med utveckling och tillsyn av högre utbildning och andra högskolefrågor

- utveckla forskningsrelaterade frågor

- ingå i ett arbetslag där din spetskompetens stärker den samlade kunskapen

- delta i nordiskt utvecklingsarbete inom högre utbildning och forskning

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning. Juridisk kompetens liksom forskningskompetens, samt kännedom om högre utbildning är meriterande.

Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, är analytisk, lätt att samarbeta med och periodvis kan arbeta under hög tidspress. Dina personliga egenskaper bör bidra till ett gott samarbetsklimat i en organisation som arbetar resultatorienterat.

Grundlön för närvarande 3 327,09 euro per månad, med alla ålderstillägg 4 249,02 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering: https://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.12.2020, möjlighet till förlängning
Lön
grundlön 3327,09€
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
01.04.2020 - 15:00
Kontakta

Byråchef Elisabeth Storfors, 018-25000, elisabeth.storfors@regeringen.ax
Avdelningschef Niklas Stenbäck, utbildnings- och kulturavdelningen, 018-25000, niklas.stenback@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax