Specialklasslärare och assistenter

Mariehamns stad söker en SPECIALKLASSLÄRARE till Strandnäs skola för tiden 01.08.2019-31.07.2020, samt några tidsbundna ASSISTENTER för nästa läsår.

Vi söker dig som sätter eleven i fokus, tar till vara elevers olika lärstilar och anpassar din undervisning till dem. Du är en flexibel lagspelare, förtrogen med modern teknik och har ett intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Behörighetskrav för lärare framgår i Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom bildningsväsendet (FFS 986/1998).

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag och hälsointyg.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.08.2019
Skicka ansökan till

Ansökan med behörighetsintyg och CV skickas till mikael.rosback@edu.mariehamn.ax eller Strandnäs skola, Nabbvägen 12, 22100 MARIEHAMN

Sista ansökningsdag
27.05.2019 - 15:00
Kontakta
För mer information angående speciaklasslärartjänsten: Rektor Mikael Rosbäck, (018) 531 340, 0457 5958596 eller mikael.rosback@edu.mariehamn.ax För mer information angående assistenttjänsterna: Biträdande rektor Gea Jansén, (018) 531 350, 0457
Mariehamns Stad, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax