Specialister inom pediatrik | Bo på Åland

Specialister inom pediatrik

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bland annat hälsovård. Åland har drygt 30 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Ålands hälso- och sjukvård söker två ordinarie

specialister inom pediatrik

Barn- och ungdomskliniken har två vakanta barnläkartjänster. Vi befinner sig oss i ett expansivt skede, varför vi nu söker nya kollegor som vill fortsätta bygga upp vår klinik. Vi har fyra barnläkartjänster samt ofta en läkare under utbildning.

Vi erbjuder ett jobb där du kan utöva stort inflytande över verksamhetens utformning och där jourbördan är måttlig tack vara mångårigt samarbete med trogna återkommande vikarier.

I dagsläget har vi inte behövt använda oss av hyrläkare och vi anlitar välrenommerade mångåriga konsulter inom vissa nyckelområden.

Barn- och ungdomskliniken består av en vårdavdelning med 10 vårdplatser och en mottagning med ca 3 500 besök/år. Vi har även en ätstörningsmottagning med dagvård samt ett nära teamsamarbete med BUP kring habiliteringspatienter.

Behörig för tjänsten är den som beviljats rätt av Valvira (tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland) att utöva specialistläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person.

För anställning bör du uppvisa straffregistersutdrag enligt landskapslag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

Tillträde till tjänsterna enligt överenskommelse. Prövotid kan tillämpas.

ÅHS hjälper vid behov med bostad.

Vi kan erbjuda dig som har finska som modersmål kurs i sjukvårdssvenska.

Närmare information om tjänsterna ger klinikchef Christian Johansson.

För mera information om ÅHS se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se aland.ax och alandliving.ax.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Välkommen med din ansökan till:

Ålands hälso- och sjukvård/Barn- och ungdomskliniken

Klinikchef Christian Johansson

Pb 1055

AX-22 111 Mariehamn

eller per e-post: christian.johansson@ahs.ax

Sista ansökningsdag
01.12.2021
Kontakta

Klinikchef Christian Johansson, +358-(0)18-5355, christian.johansson@ahs.ax

Ålands hälso- och sjukvård, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax