Specialister inom obstetrik och gynekologi | Bo på Åland

Specialister inom obstetrik och gynekologi

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bland annat hälsovården. Åland har drygt 30 000 invånare och är ett naturskönt örike med rika rekreationsmöjligheter bara fyra till sex timmars resväg från Stockholm och Åbo (30 minuter med flyg). Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Ålands hälso- och sjukvård söker två ordinarie

SPECIALISTER INOM OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

Inom kvinnosjukvården vid ÅHS centralsjukhus i Mariehamn bedrivs verksamhet dygnet runt med förlossning, BB och gynekologi. Jourverksamhet sker från hemmet. Vid kliniken finns fyra gynekologtjänster.

Inom gynekologin utförs idag de flesta benigna gynekologiska operationer. Inom obstetriken har vi hand om riskgraviditeter och förlossningspatienter förlöses från graviditetsvecka 34. Samarbete sker med universitetssjukhuset i Åbo och Uppsala akademiska sjukhus. Vi har cirka 270 förlossningar per år.

Lön och jourersättning enligt avtal. Arbetstiden är 38,25 timmar per vecka. Inom ÅHS tillämpas generellt 6 månaders provanställning.

Behörig för tjänsten är den som beviljats rätt av Valvira (tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland) att utöva specialistläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Om du har svensk legitimation brukar det gå smidigt att få finsk legitimation.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd enligt 48 § Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

ÅHS hjälper vid behov till med att ordna bostad.

Vi kan erbjuda dig som har finska som modersmål kurs i sjukvårdssvenska.

För mer information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se aland.ax och alandliving.ax.

Närmare upplysningar om tjänsten ger klinikchef Annika Kahnberg.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Välkommen med din ansökan till:

Ålands hälso- och sjukvård/BB-gynekologikliniken

Annika Kahnberg

Pb 1055

AX-22 111 Mariehamn

eller per e-post annika.kahnberg@ahs.ax

Sista ansökningsdag
01.12.2021 - 16:00
Kontakta

Klinikchef Annika Kahnberg, 358 (0) 18 5355 (växel), annika.kahnberg@ahs.ax

Ålands hälso- och sjukvård, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax