Specialist inom internmedicin | Bo på Åland

Specialist inom internmedicin

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bland annat hälsovård. Åland har drygt 30 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Medicinkliniken vid ÅHS söker en ordinarie

specialist inom internmedicin

Du kommer att arbeta vid medicinsk vårdavdelning och mottagning. Jourarbete ingår.

Vi kan erbjuda en mångsidig arbetsplats i en unik urban skärgårdsmiljö med goda möjligheter att sätta sin egen prägel på verksamheten.

Behörighetskrav för tjänsten är legitimerad läkare (FFS 559/1994; § 4) med specialistkompetens inom internmedicin (godkänd av Valvira, tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland).

Tjänsten är ordinarie tjänst med tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan tillämpas. Även läkare inom närliggande specialiteter eller under specialisering kan komma ifråga.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

ÅHS kan vid behov hjälpa till med bostad.

Vi kan erbjuda dig som har finska som modersmål kurs i sjukvårdssvenska.

Närmare upplysningar om tjänsten ger klinikchef Per-Anton Westerberg.

För mer information om ÅHS se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se aland.ax och alandliving.ax.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
ordinarie
Skicka ansökan till

Välkommen med din ansökan till:

Ålands hälso- och sjukvård/medicinkliniken

Klinikchef Per-Anton Westerberg

Pb 1055

AX-22 111 Mariehamn

eller per e-post per-anton.westerberg@ahs.ax

Sista ansökningsdag
01.12.2021 - 15:00
Kontakta

Klinikchef Per-Anton Westerberg, +358 (0) 18 5355, per-anton.westerberg@ahs.ax

Ålands hälso- och sjukvård, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax