Specialist inom geriatrik | Bo på Åland

Specialist inom geriatrik

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bland annat hälsovård. Åland har drygt 30 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Medicinkliniken vid ÅHS söker en ordinarie

specialist inom geriatrik

Geriatrikverksamheten vid ÅHS är en del av geriatrik-, rehab- och neurologienheten vid medicinkliniken. Verksamheten utgörs av minnesmottagning, en avdelning för ortopedisk och neurologisk rehabilitering och en avdelning med fokus på palliativ vård med tillhörande palliativ mottagning. Enheten har idag en fast anställd geriatriker och en fast anställd neurolog.

Vi kan erbjuda en mångsidig arbetsplats i en unik urban skärgårdsmiljö med goda möjligheter att sätta sin egen prägel på verksamheten.

Behörighetskrav för tjänsten är legitimerad läkare (FFS 559/1994; § 4) med specialistkompetens inom geriatrik (godkänd av Valvira, tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland).

Tjänsten är ordinarie tjänst med tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan tillämpas. Även läkare inom närliggande specialiteter eller under specialisering kan komma ifråga.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

ÅHS kan vid behov hjälpa till med bostad.

Vi kan erbjuda dig som har finska som modersmål kurs i sjukvårdssvenska.

Närmare upplysningar om tjänsten ger klinikchef Per-Anton Westerberg.

För mer information om ÅHS se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se aland.ax och alandliving.ax.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
ordinarie
Skicka ansökan till

Välkommen med din ansökan till:

Ålands hälso- och sjukvård/medicinkliniken

Klinikchef Per-Anton Westerberg

Pb 1055

AX-22 111 Mariehamn

eller per e-post per-anton.westerberg@ahs.ax

Sista ansökningsdag
01.12.2021 - 15:00
Kontakta

Klinikchef Per-Anton Westerberg, +358 (0) 18 5355, per-anton.westerberg@ahs.ax

Ålands hälso- och sjukvård, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax