Sommarvikarie till laboratoriet på Lotsbroverket | Bo på Åland

Sommarvikarie till laboratoriet på Lotsbroverket

OM MARIEHAMN

Mariehamn, Ålands enda stad med knappt 12 000 invånare. Närheten till naturen och skärgården finns alldeles runt hörnet. Det ger dig förutsättningar att ha mer tid över till allt det viktiga vid sidan av ditt jobb så som familj och vänner, natur, kulturliv, butiker och service.

VÅR VERKSAMHET

Stadens avloppsreningsverk Lotsbroverket togs i bruk sommaren 1979. Anläggningen finns vid Västerhamn. Totalt är sju kommuner är anslutna till Lotsbroverket.

DIN ROLL

Laboranten skolas upp att sköta det dagliga arbetet med vatten analyser, styrning av kemikaliedoserings utrustning och kalibrering av mätinstrument. Laboranten utför analyser på avloppsvattnet och slammet med avseende på bl.a. fosfor, kväve, nitrat, ammonium, BOD, COD samt suspenderade partiklar. Vi har mätutrustning för bl.a. pH, syre, ammonium, nitrat och ss som ska kalibreras och kontrolleras. Alla analyser dokumenteras i dagliga rapporter.

DIN PROFIL

Vi värdesätter flexibilitet och samarbetsförmåga. Lämplig bakgrund är högskole studerande som läser biologi, kemi, miljö eller andra lämpliga inriktningar och har laboratorie erfarenhet.

VILLKOR

Arbetsförhållande skulle pågå från ca. mitten av juni och ca 5 till 7 veckor framåt, enligt ök. Arbetsspråket är svenska och Mariehamns stad är en rökfri arbetsplats.

ANSÖKAN

Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra platser inom Mariehamns stad. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Rekryteringsprocessen sker löpande, varpå urval och eventuella intervjuer kan komma att ske innan ansökningstiden löpt ut.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
Från ca mitten av juni
Lön
enligt avtal, ca 2300€/månad
Sista ansökningsdag
29.03.2021 - 15:00
Kontakta

Laborant LaDena Laine 018 531 592

Driftchef Tomas Mörn 018 531 591

Mariehamns Stad, Elverksgatan 1, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax