Socialhandledare - tidigt stöd, barn och familj | Bo på Åland

Socialhandledare - tidigt stöd, barn och familj

Fr.o.m. 1.1.2021 omfattar Kommunernas socialtjänst k.f.:s verksamhet all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner. Organisationen är indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet har ca 250 anställda.

Kommunernas socialtjänst k. f. lediganslår följande tillfällig tjänst: SOCIALHANDLEDARE INOM TIDIGT STÖD, BARN OCH FAMILJ

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde Tidigt stöd, barn och familj som består av socialarbetare, barnatillsyningsmän, socialhandledare, familjehandledare och fältare.

Som socialhandledare utför du ett viktigt arbete där de enskilda klienterna står i centrum. Utgående från klienternas behov av stöd understöder du ditt teams arbete. Viktiga personliga egenskaper är att du är flexibel, kan arbeta effektivt och strukturerat, har förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Socialhandledaren arbeta med klienter och vid behov även med olika samarbetspartners. Det arbete som socialhandledare gör inverkar på våra klienters livssituation.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 2020/24 §3

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Anställningen är fr.o.m. 1.4.2021 och fortgår tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (38,25h/v.)

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer i lönen.

Närmare information ges av:

Områdeschef för Tidigt stöd, barn och familjer - Susann Peltonen eller ledande socialarbetare - Malin Björklund.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.04.2021
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Lön
Uppgiftsrelaterad lön: 3078,72 €
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda per brev till adress: Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn eller per e-post: rekrytering@kst.ax

Sista ansökningsdag
22.01.2021 - 15:00
Kontakta

Områdeschef för Tidigt stöd, barn och familjer - Susann Peltonen, +358 18 532 818
Ledande socialarbetare - Malin Björklund, +358 18 532 819

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax