Socialarbetare inom barnskydd | Bo på Åland

Socialarbetare inom barnskydd

Kommunernas socialtjänst k.f. lediganslår följande tidsbundna tjänst i tjänsteförhållande

SOCIALARBETARE INOM BARNSKYDD

En tidsbunden anställning som SOCIALARBETARE 100 % (37h/v) med nuvarande placering inom barnskyddet. Arbetet inleds 1.1.2022 och fortgår till 31.12.2022. Tjänsten tillsätts under förutsättning att budgetmedel beviljas.

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde barnskydd som består av socialarbetare och socialhandledare. Du fungerar som ansvarig socialarbetare för ärenden gällande de barn vi har som klienter. Arbetet baserar sig på klientplanen. Arbetsuppgifterna innebär att planera stödåtgärder för öppenvården samt förverkligande och utvärdering av dessa åtgärder tillsammans med klienten. Du ansvarar även för att förbereda och förverkliga brådskande placeringar, samt förbereda omhändertaganden och placeringar utom hemmet.

Meriterande är tidigare erfarenhet av liknande arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

I arbetet ingår socialjour och du behöver ha körkort. Innan tillträde behöver du uppvisa straffregisterutdrag.

Behörighetskrav:

Socialarbetare (Behörighetskrav enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 24/2020 (8 §).

Prövotid tillämpas inom Kommunernas socialtjänst k.f.

Uppgiftsrelaterad lön: 3578,56 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

Närmare information ges av:

Områdeschef för barnskydd Paulina Eklund eller ledande socialarbetare Suzette Marchini.

Kommunernas socialtjänst k.f. har hand om all kommunal socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla kommuner. Organisationen har cirka 250 anställda och är indelad i verksamhetsområdena; tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.01.2022
Arbetets varaktighet
31.12.2022
Lön
3578,56 €
Skicka ansökan till

OBS! MÄRK ANSÖKAN MED "SOCIALARBETARE BARNSKYDD"

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda per brev till adress: Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn eller per e-post: rekrytering@kst.ax

Sista ansökningsdag
02.12.2021 - 15:00
Kontakta

Områdeschef för barnskydd Paulina Eklund, 018-532 834
Ledande socialarbetare Suzette Marchini, 018-532 835

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax