Socialarbetare inom barnskydd | Bo på Åland

Socialarbetare inom barnskydd

Fr.o.m. 1.1.2021 omfattar Kommunernas socialtjänst k.f:s verksamhet all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner. Organisationen är indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet har ca 250 anställda.

Kommunernas socialtjänst k.f. lediganslår följande ordinarie tjänst: SOCIALARBETARE INOM BARNSKYDD

Du kommer att ingå i ett team inom KST:s verksamhetsområde barnskydd som består av socialarbetare och socialhandledare. Du fungerar som ansvarig socialarbetare för ärenden gällande de barn vi har som klienter. Arbetet baserar sig på klientplanen. Arbetsuppgifterna innebär att planera stödåtgärder för öppenvården, samt förverkligande och utvärdering av dessa åtgärder tillsammans med klienten. Du ansvarar även för att förbereda och förverkliga brådskande placeringar, samt förbereda omhändertaganden och placeringar utom hemmet.

I arbetet ingår socialjour och du behöver ha körkort. Innan tillträde behöver du uppvisa ett utdrag om brottslig bakgrund.

Behörighetskrav:

Behörighetskraven är socialarbetarbehörighet enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 24/2020 (8 §). Meriterande är tidigare erfarenhet av liknande arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Tillträde enligt överenskommelse.

Inom kommunalförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader. Arbetet är tillsvidare och är 100% av heltidsarbete (37h/v.)nUppgiftsrelaterad lön:3478,56 €. Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

Närmare information ges av:

Områdeschef för barnskydd - Paulina Eklund eller ledande socialarbetare Suzette Marchini.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Lön
Uppgiftsrelaterad lön: 3478,56 €
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda per brev till adress: Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn eller per e-post: rekrytering@kst.ax

Sista ansökningsdag
14.05.2021 - 15:00
Kontakta

Områdeschef för barnskydd Paulina Eklund, 018-532 834
Ledande socialarbetare Suzette Marchini, 018-532 835

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax