Socialarbetare | Bo på Åland

Socialarbetare

Kommunernas socialtjänst k.f. lediganslår följande tjänst i tjänsteförhållande

SOCIALARBETARE INOM FUNKTIONSSERVICE OCH SYSSELSÄTTNING

En ordinarie anställning som SOCIALARBETARE 100 % (37h/v) med nuvarande placering inom funktionsservice och sysselsättning. Arbetet inleds 3.1.2022 eller enligt överenskommelse. Du kommer att ingå i ett team inom KST verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning som består av ledande socialarbetare, socialarbetare, socialhandledare, administratör samt boende- och sysselsättningskoordinatorer. Du fungerar som kontaktperson för klienter och utreder och beviljar service enligt socialvårdslag, enligt lag och förordning om service och stöd på grund av handikapp samt enligt lag om specialomsorger. Viktiga personliga egenskaper är förmåga att kunna se klientens behov, vara flexibel, glad och positivt inställd till förändringar inom verksamheten samt har en god samarbetsförmåga men även kunna jobba självständigt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Körkort är ett krav. I arbetet ingår socialjour, straffregisterutdrag behöver därför uppvisas innan anställning.

Behörighetskrav:

Socialarbetare (Behörighetskrav enligt landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården 24/2020 (8 §).

Prövotid om 6 månader tillämpas inom Kommunernas socialtjänst k.f.

Uppgiftsrelaterad lön: 3478,56

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

Närmare information ges av:

Områdeschef för Funktionsservice och sysselsättning Andrea Björnhuvud eller ledande socialarbetare Veronika Snellman.

Kommunernas socialtjänst k.f. har hand om all kommunal socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla kommuner. Organisationen har cirka 250 anställda och är indelad i verksamhetsområdena; tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
03.01.2022 eller enligt överenskommelse
Lön
3478,56 €
Skicka ansökan till

Ansökan ska vara oss tillhanda på rekrytering@kst.ax eller Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn

Sista ansökningsdag
10.12.2021 - 15:00
Kontakta

Områdeschef för Funktionsservice och sysselsättning Andrea Björnhuvud, 018-532 856, andrea.bjornhuvud@kst.ax
Ledande socialarbetare Veronika Snellman, 018-532857, veronika.snellman@kst.ax

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax