Social- och arbetshandledare

SOCIAL- OCH ARBETSHANDLEDARE sökes till projektet Samordnad Sysselsättning, som finansieras av Europeiska socialfonden.

Arbetsbeskrivning: Social- och arbetshandledaren kommer att arbeta med stöd i arbete och stöd i hemmet för projektets deltagare. Arbetsuppgifterna varierar, men en stor del av arbetet utförs på arbets- och praktikplatser samt i deltagarnas hem.

Målet är att deltagarna självständigt ska klara av en sysselsättning i form av arbete, praktik, studier eller att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande.

Social- och arbetshandledaren ansvarar för det dagliga arbetet med deltagarna. I projektet arbetar även projektledaren, och arbetet kommer att ske i samråd mellan dessa båda yrkesroller.

Behörighetsvillkor: Lämplig examen eller arbetslivserfarenhet och kännedom inom det sociala området samt erfarenhet av att arbeta med individer i olika former av utanförskap.

Det är av största vikt att du har mycket god planerings-, organisations- och samarbetsförmåga samt god förmåga att arbeta självständigt. Att du är en positiv förebild och lösningsorienterad utifrån projektdeltagarnas individuella behov och verksamhetens inriktning, är ett absolut krav.

Huvudman för projektet är Ung Resurs r.f., som grundades år 2010 med syfte att motverka utanförskap och marginalisering bland ungdomar i åldern 16-29 år. Föreningen är idag huvudman för Ungdomslotsarna, Starten och daglig verksamhet Katapult och ansvarar därtill för koordineringen av ungdomshuset Boost.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
snarast enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.12.2020
Skicka ansökan till

kim.astrand@ungresurs.ax och märk mailet med "Ansökan social- och arbetshandledare".

Sista ansökningsdag
29.03.2019 - 00:00
Kontakta
Kim Åstrand, 0457 3456280, kim.astrand@ungresurs.ax
Ung Resurs r.f., Uppgårdsvägen 6, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax