Skattesekreterare, personbeskattning | Bo på Åland

Skattesekreterare, personbeskattning

Om arbetsplatsen

Vi vid Skatteförvaltningen verkställer världens bästa beskattning - tillsammans. Vårt arbete är betydelsefullt: vi stödjer det

finska samhällets bärande strukturer. Vi tar ut rätt mängd skatt i rätt tid. Vi vill vara föregångare inom digital ekonomi och utmärkta kundupplevelser. Vi prognostiserar förändringar i världen och är inte rädda för att förändras med dem.

Våra värderingar är förtroende, samarbete och förnyelse. Vi låter värderingarna synas i vardagen: vi litar på varandra, vi lyckas tillsammans och prövar gärna på nya saker.

Vid Beskattningsenheten ansvarar vi för beskattningens enhetlighet, smidighet, kvalitet och funktionssäkerhet samt enskilda kunders serviceupplevelser. Vi står alltså i centrum av Skatteförvaltningens verksamhet. Våra sakkunnigas insikter om kunder utnyttjas aktivt i utvecklingen av Skatteförvaltningens tjänster och produkter. Vi inleder vår verksamhet den 1 januari 2021.

Arbetsuppgifter

Vad förväntar vi oss av dig?

Studerar du vid yrkeshögskola eller universitet, t.ex. juridik, ekonomi eller förvaltning?

Känner du till skattelagstiftningen och rättspraxis?

Är du initiativrik och har förmåga att fatta självständiga beslut?

Du får arbeta med dessa uppgifter:

- Du övervakar personkunder, bereder beskattningsfall och beskattningsbeslut

- Du handleder och ger råd till personkunder

Varför är en sommarjobbares arbete viktigt?

När du arbetar som sommarjobbare inom Skatteförvaltningen får du bidra till att personkunder kan sköta sina skatteärenden i rätt tid och på rätt sätt. Tillsammans säkerställer vi att skatteinkomsterna samlas in på ett så omfattande sätt som möjligt så att vårt välfärdssamhälle upprätthålls.

Generella krav

Statsanställda som är verksamma i landskapet Åland ska ha sådana språkkunskaper som förutsätts i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) och som deras arbetsuppgifter kräver, med beaktande av att landskapet är enspråkigt svenskt och att ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska (1.1 § i statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av statsanställda i landskapet Åland (1218/2007)).

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014).

Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi.

Kvalifikationer

- Lämpliga studier (t.ex. juridik, ekonomi, förvaltning)

- Kännedom om skattelagstiftning och rättspraxis

- Goda muntliga och skriftliga kunskaper

- Initiativförmåga, problemlösningsfärdigheter och god förmåga att fatta beslut

- God samarbetsförmåga, interaktionsfärdigheter och erfarenhet av kundbetjäning

- Självständigt och aktivt grepp om arbetet

Tidigare erfarenhet av arbete inom Skatteförvaltningen och kännedom om beskattning är meriterande för den sökande.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning

Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk

Tjänstens karaktär

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 2021-01-29 16:15

Lön

Lönen för den lediga tjänsten/uppgiften bestäms utifrån erfarenhet enligt kravnivå 3 i Skatteförvaltningens lönesystem

beroende på erfarenhet. Den uppgiftsspecifika lönedelen enligt kravnivån är 1987,89 euro i månaden. Dessutom kan man

betala en individuell prestationsbaserad lönedel utifrån arbetsprestation enligt erfarenhet.

Förmåner

Flexibel arbetstid, möjlighet att arbeta på distans, motions- och kulturförmåner, arbetsreseförmåner, massageförmåner

samt subventionerad lunch. Vi erbjuder dig dessutom en inspirerande och mångsidig arbetsmiljö, där du kan utveckla ditt

kunnande och din yrkeskompetens.

Kontaktpersoner

Skattedirektör Maria Sagulin och Byråchef Emmelie Björkman

Kontor

Ålands skattebyrå

Torggatan 16

22100 Mariehamn

Övrigt

Läs mer:

Läs mer och bekanta dig med arbetsgivaren: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/verohallinto_tyopaikkan/

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
10.05.2021 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
30.9.2021
Lön
1987,89 euro i månaden
Skicka ansökan till

Referensnummer: 28-1321-2020

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via denna länk: https://haku.valtiolle.fi/Public/Login/Applicant.aspx?Ret

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Skatteförvaltningen

PB 325

00052 SKATT

Sista ansökningsdag
29.01.2021 - 16:15
Kontakta

Skattedirektör Maria Sagulin, 029 513 0006, på semester 21.12.2020 - 3.1.2021, fornamn.efternamn@vero.fi
Byråchef Emmelie Björkman, 029 513 0021, på semester 4.1.2021-7.1.2021, fornamn.efternamn@vero.fi

Ålands Skattebyrå, Statens Ämbetshus, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax