Skattesekreterare

Ålands Skattebyrå söker 4 st SOMMARJOBBARE SOM SKATTESEKRETERARE TILL PERSONBESKATTNINGEN i Mariehamn.

Vid Skatteförvaltningen arbetar du för det finländska samhällets bästa i mångsidiga samarbetsnätverk och projekt. Vi uppskattar dig som medlem i en sakkunnigorganisation som ständigt förnyar sig och vi sporrar dig att utveckla ditt kunnande. Vi har förtroende för dig och uppskattar din kompetens. Hos våra anställda värdesätter vi kreativ problemlösningsförmåga, en förmåga att förändras och lära sig nya saker, att man är självgående och kan styra sig själv, att man har samarbetsförmåga, en förmåga att skapa nätverk,

kundservicekompetens samt en god förmåga att hantera information och förstå helheter. Vi vill också hjälpa dig att utveckla de här sidorna hos dig själv.

Personbeskattningsenheten är Skatteförvaltningens största sektor med cirka 2 500 medarbetare. Vi handleder och betjänar personkunder och företag att handla självständigt och rätt. Vi skapar och erbjuder användarvänliga och preciserade tjänster som gör det bekvämt för kunderna att sköta sina skatteärenden. Ålands skattebyrå är en av personbeskattningsenheternas verksamhetsenheter. Hos oss arbetar cirka 20 beskattningsexperter. Vi sköter person- och företagskunders beskattningsuppgifter och satsar nuförtiden också starkt på den föregripande handledningen och rådgivningen till våra kunder. Ålands skattebyrås kontor ligger i Mariehamn.

Vad förväntar vi oss av dig?

Studerar du till exempel juridik, ekonomi eller förvaltning?

Känner du till skattelagstiftningen och skatterättspraxis?

Är du initiativrik och kan fatta självständiga beslut?

Du får arbeta med dessa uppgifter:

- Du får sköta personkunders skattekontroll, bereda beskattningsfall och beskattningsbeslut

- Du handleder och ger råd till personkunder

Varför är en sommarjobbares arbete viktigt?

När du arbetar som sommarjobbare inom Skatteförvaltningen får du bidra till att personkunder kan sköta sina skatteärenden i rätt tid och på rätt sätt. Tillsammans säkerställer vi att skatteinkomsterna samlas in på ett så omfattande sätt som möjligt så att vårt välfärdssamhälle upprätthålls.

Generella krav:

Statsanställda som är verksamma i landskapet Åland ska ha sådana språkkunskaper som förutsätts i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) och som deras arbetsuppgifter kräver, med beaktande av att landskapet är enspråkigt svenskt och att ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska (1.1 § i statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av statsanställda i landskapet Åland (1218/2007)).

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi.

Kvalifikationer:

- Lämpliga studier (t.ex. juridik, ekonomi, förvaltning)

- Kännedom om skattelagstiftning och skatterättspraxis

- Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska

- Initiativförmåga, problemlösningsförmåga och god beslutsförmåga

- God samarbetsförmåga, social kompetens och goda färdigheter inom kundbetjäning

Tidigare erfarenhet av arbete inom Skatteförvaltningen och kännedom om beskattning samt språkkunskaper är meriterande för den sökande.

Lönen för den lediga tjänsten/uppgiften bestäms utifrån erfarenhet enligt kravnivå 2-3 i Skatteförvaltningens lönesystem.

Den uppgiftsspecifika lönedelen enligt kravnivån är 1856,00-1927,80 euro i månaden. Dessutom kan man betala en

individuell prestationsbaserad lönedel utifrån arbetsprestation enligt erfarenhet.

Förmåner:

- flexibel arbetstid

- arbetsresesedlar

- lunch med arbetsgivarbidrag

Läs mer om arbetsgivaren på https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.05.2019 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
30.9.2019
Arbetstid
Arbetstid vid ämbetsverk
Skicka ansökan till

Referensnummer: 28-1414-2018
Göra en digital ansökan via https://haku.valtiolle.fi/Public/Login/Applicant.aspx?ReturnUrl=%252fApp...
Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens
arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.
Skatteförvaltningen
PB 325
00052 SKATT

Sista ansökningsdag
31.01.2019 - 16:15
Kontakta
Skattedirektör Maria Sagulin, 029 513 0006, fornamn.efternamn@vero.fi eller Byråchef Emmelie Björkman, 029 513 0021, fornamn.efternamn@vero.fi
Ålands Skattebyrå, Statens Ämbetshus, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax