Sjukskötare, sommarvikarier | Bo på Åland

Sjukskötare, sommarvikarier

ÅHS lediganslår:

Sommarvikarier 2021

1) Sjukskötare och hälsovårdare till Primärvårdskliniken, placering hälsocentralen.

2) Sjukskötare och hälsovårdare till Primärvårdskliniken, hemsjukvård landsbygd och skärgård.

3) Sjukskötare och hälsovårdare till Barnkliniken.

4) Sjukskötare till Akutkliniken.

5) Sjukskötare till Medicinkliniken, placering medicinavdelningen.

6) Sjukskötare och närvårdare till Medicinkliniken, placering vårdavdelning 2.

Även du som är studerande är välkommen med din ansökan.

Behörighetskrav är legitimerad sjukskötare, hälsovårdare (FFS 559/94). (reg Valvira). Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

Närmare upplysningar om vikariaten

1) Avdelningsskötare Monika Bäckman, +358 (0)18-53 8496, monika.backman@ahs.ax

2) Avdelningsskötare Yvonne Skaglund, +358 (0) 18-53 8418 eller mobil: +358 (0) 457-3420 560, yvonne.skaglund@ahs.ax

3) Avdelningsskötare Susanne Sjövall, +358 (0) 18-53 5279, susanne.sjovall@ahs.ax

5) Avdelningsskötare Marcela Sandvik, +358 (0) 18-53 5115, marcela.sandvik@ahs.ax

6) Åsa Olander, +358 (0) 18-538 443, asa.olander@ahs.ax

Vi kan hjälpa med bostad vid behov.

Tillträde enligt överenskommelse. Lönesättning enligt landskapets tjänstekollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Lön
enligt landskapets tjänstekollektivavtal
Skicka ansökan till

Ansökan punkt 1-3 med CV riktas till överskötare Leea Söderström och punkt 4-6 med CV riktas till överskötare Christel Lindberg på: ansokan@ahs.ax

Sista ansökningsdag
31.08.2021
Kontakta

1) Avdelningsskötare Monika Bäckman
2) Avdelningsskötare Yvonne Skaglund
3) Avdelningsskötare Miisa Weuro
4) Avdelningsskötare Susanne Sjövall
5) Avdelningsskötare Marcela Sandvik
6) Åsa Olander

Ålands hälso- och sjukvård, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax