Sjukskötare

ÅHS lediganslår:

1.en ordinarie tjänst som SJUKSKÖTARE vid Medicinpolikliniken med aktuell placering som cancersjukskötare.

2.

Ett vikariat som SJUKSKÖTARE på Medicinpolikliniken, med aktuell placering vid Antikoagulansmottagningen.

För tjänsterna krävs:

Behörighetskrav för tjänsten är legitimerad sjukskötare (FFS 559/94)

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Ansökan med CV riktas till överskötare Christel Lindberg på: ansokan@ahs.ax

Sista ansökningsdag
26.03.2019 - 12:00
Kontakta
avdelningsskötare Agneta Lindberg-Sjöblom, agneta.lindberg-sjoblom@ahs.ax (tel 018-535238)
Ålands hälso- och sjukvård/Specialsjukvården, PB 1055, 22111 MARIEHAMN

Site by Strax