Sektionschef

ÅMHM är en prövnings- och tillståndsmyndighet inom miljö, livsmedel, alkohol, hälsovård, sjukvård och socialvård. Därtill handhar myndigheten 24 h veterinärvårdsverksamhet samt utför laboratorietjänster inom livsmedel, jordbruk och miljö. Myndigheten har ca 40 anställda.

ÅMHM lediganslår en tjänst som tillfällig SEKTIONSCHEF, 1 år (med möjlighet till förlängning).

ÅMHM:s miljöskyddsinspektörer utövar prövning och tillsyn enligt miljö-, hälso-, livs-, alkohol-, konsument- och djurskyddslagstiftningen. Inspektörerna inom social- och hälsovården utövar tillsyn över den privata och offentliga socialvården samt den offentliga hälsovården. Till medarbetarnas uppgifter hör inspektioner med tillhörande dokumentering och ärendeberedning, rådgivning och utredning av klagomål. Samarbete med andra myndigheter och verksamhetsutövare är även en del av arbetet.

Sektionschefen kommer att ha personalansvar för ca 11 personer och ansvarar för att leda och fördela arbetet. Att fungera som ett bollplank, följa upp arbetet, problemlösning, motivera och stötta medarbetarna är dagliga inslag. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp bestående av en myndighetschef, två sektionschefer samt laboratoriechef. Då ÅMHM är en mindre myndighet behövs en flexibel organisation och du kan därför även komma att handa vissa typer av ärenden.

Inkomna ärenden hanteras enligt förvaltningslagen och registreras i vårt ärendehanteringssystem EDP Vision. För att klara arbetet är god datorvana därför en fördel. Inom vårt arbetsfält hanterar vi såväl åländsk lagstiftning som riks- och EU-lagstiftning, varför du förutsätts kunna ta till dig juridiska texter.

Vi söker dig som har dokumenterad ledarerfarenhet, är driven och nyfiken. Du är ansvarstagande, beslutsam, välorganiserad, flexibel och har en god kommunikativ förmåga. Du kan göra objektiva och sakliga bedömningar samt ställa tydliga krav. Du kan även skapa och upprätthålla goda kundkontakter och lösa eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Arbetet kräver integritet, samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt att du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du förutsätts ha B-körkort.

Behörighetskrav för tjänsten är examen inom lämpligt ämnesområde från en minst fyraårig universitets- eller högskoleutbildning, eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Vi söker någon som har goda insikter i naturvetenskap/miljörätt/juridik samt gärna förvaltningserfarenhet.

Vi hoppas att du vill bli en i gänget som arbetar för ett levande örike med en ren och trygg livsmiljö för både människor och djur!

Myndighetens förvaltningsspråk är svenska.

Tillträde enligt överenskommelse så snart som möjligt. Grundlön inkl. ålderstillägg och allmänt tillägg enligt gällande tjänstekollektivavtal 3649-4660 euro/månad.

Hemsida: www.amhm.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Din ansökan och meritförteckning ska vara ÅMHM tillhanda på adressen:

ÅMHM

Norragatan 17

AX-22100 Mariehamn

eller digitalt per e-post på kansliet@amhm.ax

Sista ansökningsdag
29.11.2019 - 15:00
Kontakta

Myndighetschef Susanne Perander, 018-528 600, susanne.perander@amhm.ax.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Norragatan 17, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax