Säsongsvärdar, Kastelholm och Bomarsund | Bo på Åland

Säsongsvärdar, Kastelholm och Bomarsund

Ålands landskapsregering lediganslår tillfälliga arbetsförhållanden som SÄSONGSVÄRDAR till Kastelholms slott, Vita Björn, Jan Karlsgården och Grindstugans museibutik under perioden 2.5 - 27.9.2020 samt Bomarsundsmuseet Lotsstugan 1.6 - 31.8.2020. Anställning hela eller del av perioden, heltid alternativt deltid, även helgarbete.

Till arbetsuppgifterna hör biljettförsäljning och försäljning i museibutik, övervakning av museerna, viss guidning, städning av publika utrymmen och toaletter, informera besökarna och assistera vid aktiviteter (Kastelholm). Övriga verksamhetsrelaterade arbetsuppgifter enligt förmans anvisning.

Behörighetskrav är lämplig utbildning.

Språkkunskaper samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande.

Grundlön för heltid är f.n. 1856,14€/mån samt ett allmänt tillägg om 121,24€/mån.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
02.05.2020 (Kastelholm) och 1 juni (Bomarsund)
Arbetets varaktighet
27.09.2020 (Kastelhom) och 31.08.2020 (Bomarsund)
Sista ansökningsdag
02.03.2020 - 15:00
Kontakta

Intendent Silvana Fagerholm-Sjöblom, 018-25 000, 0457 390 000, silvana.fagerholm-sjoblom@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax