Psykolog, barnrådgivningen | Bo på Åland

Psykolog, barnrådgivningen

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Primärvårdskliniken vid Ålands hälso- och sjukvård söker en ordinarie psykolog på barnrådgivningen.

Arbetsuppgifter

Psykologen vid barnrådgivningen tar emot barn i åldern 0-6 år och deras familjer för att stöda barnets utveckling och stärka föräldrarnas kraftresurser.

Psykologiska bedömningar och basutredningar på primärvårdsnivå utförs. Psykologen ger konsultationer och stöd till barnrådgivningens hälsovårdare och läkare.

Teamarbete med barnomsorgens personal och med andra terapeuter är viktigt.

Behörighet

Behörig för tjänsten är den som beviljats rätt av Valvira (tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland) att utöva psykologyrket som legitimerad yrkesutbildad person.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

Arbetstid: 37 h 30 min/vecka (heltid)

Behörighetskrav: Legitimerad psykolog

Tillträde: Enligt överenskommelse. Prövotid tillämpas.

Lön: Enligt avtal.

ÅHS hjälper vid behov med bostad.

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se http://www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se aland.ax och alandliving.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
ordinarie, prövotid tillämpas
Lön
enligt avtal
Skicka ansökan till

Ålands hälso- och sjukvård/Primärvårdskliniken

Klinikchef Tora Woivalin

Pb 1055

AX-22 111 Mariehamn

eller per e-post ansokan@ahs.ax

Sista ansökningsdag
04.10.2021 - 16:00
Kontakta

vik.klinikchef Anna-Maria Sjölund, tfn +358 (0) 457 530 2112 eller per e-post anna-maria.sjolund@ahs.ax

Ålands hälso- och sjukvård, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax