Projektledare för självstyrelsens 100-årsjubileum

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektledare för självstyrelsens 100-årsjubileum för tiden fram till 31.12.2022 vid regeringskansliet.

Självstyrelsens 100-årsjubileum

Jubiléet ska uppmärksammas under åren 2021 och 2022 och landskapsregeringen avser arrangera ett mångsidigt officiellt jubileumsprogram som ska omfatta kulturevenemang, konferenser, seminarier och andra programpunkter. Aktiviteter ska även göras i samarbete med andra organisationer. Självstyrelsejubiléet ska belysa det åländska samhället både förr och idag och i synnerhet utgöra ett avstamp mot framtiden.

För alla jubileumsarrangemang gäller att

- visionen och målen i landskapsregeringens Utvecklings- och hållbarhetsagenda beaktas

- de olika kulturer och språk som finns på Åland idag lyfts fram

- särskilt fokus ska vila på tillgänglighet, demokrati och inkludering samt självstyrelsens betydelse för ålänningarna.

Arbetet som projektledare

Projektledarens uppgift är att tillsammans med särskilda arbetsgrupper planera och producera jubileumsaktiviteterna. Projektledaren kan också själv initiera förslag till jubileumsarrangemang och ansvarar också för att arbetsgruppernas beslut verkställs.

Arbetet innefattar uppbyggnaden av en demokratifestival den 9 juni inom ramen för Alandica Debatt.

Behörighetskrav

Arbetet förutsätter lång erfarenhet av att arbeta i ledande position i projekt då uppgiften kräver god planeringsförmåga, flexibilitet och kreativitet samt ordningssinne. Projektledaren ska dessutom kunna arbeta självständigt men också fungera väl i grupparbete.

Lön enligt överenskommelse

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.12.2022
Skicka ansökan till

registrator@regeringen.ax eller per post till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
25.01.2019 - 15:00
Kontakta
kulturchef Jan-Ole Lönnblad, +358 18 25000 (växel) eller jan-ole.lonnblad@regeringen.ax
Ålands landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax