Projektledare i arkeologi

Ålands landskapsregering lediganslår ett tillfälligt arbetsförhållande som PROJEKTLEDARE I ARKEOLOGI vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, enheten för kulturarvsförvaltning.

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Enheten för kulturarvsförvaltning handlägger ärenden inom arkeologi, byggnadsarv, kulturmiljö och samhällsplanering.

Till verksamhetsområde hör att självständigt planera, genomföra och avrapportera arkeologiska utrednings- och undersökningsprojekt (samtliga arkeologiska tidsperioder), samt delta i säsongens andra undersökningsprojekt.

Behörighetskrav är högskoleexamen med lämplig inriktning. Körkort är ett krav. Förtrogenhet med ovan beskrivna uppgiftsområden är meriterande.

Grundlön för närvarande 2 917,19 euro per månad, med alla ålderstillägg 3 725,54 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.07.2019 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.12.2019, eller enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till
registrator@regeringen.ax eller
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN
Vänligen hänvisa till ärendenummer ÅLR 2019/3770 i ansökan

Sista ansökningsdag
07.06.2019 - 15:00
Kontakta
Närmare information om tjänsten lämnas av enhetschef Mikko Helminen, enheten för kulturarvsförvaltning, (018) 25 000, mikko.helminen@regeringen.ax
Ålands landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax