Projektledare i arkeologi

Ålands landskapsregering lediganslår ett tillfälligt arbetsförhållande som PROJEKTLEDAE i arkeologi vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, enheten för kulturarvsförvaltning, under perioden 15.4 -31.12.2019, eller enligt överenskommelse.

Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Enheten för kulturarvsförvaltning handlägger ärenden inom arkeologi, byggnadsarv, kulturmiljö och samhällsplanering.

Arbetet som projektledare i arkeologi

Till verksamhetsområde hör att självständigt planera, genomföra och avrapportera arkeologiska utrednings- och undersökningsprojekt (samtliga arkeologiska tidsperioder), samt delta i säsongens andra undersökningsprojekt.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är högskoleexamen med lämplig inriktning. Körkort är ett krav. Förtrogenhet med ovan beskrivna uppgiftsområden är meriterande.

Grundlön för närvarande 2 885,45 euro per månad, med alla ålderstillägg 3 685,01 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på http://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
15.04.2019 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.12.2019 eller enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

registrator@regeringen.ax eller
Ålands landskapsregering PB 1060 AX-22111 MARIEHAMN.
Vänligen hänvisa till ärendenummer ÅLR 2019/1948 i ansökan.

Sista ansökningsdag
28.03.2019 - 15:00
Kontakta
enhetschef Mikko Helminen, enheten för kulturarvsförvaltning, +358 18 25 000, mikko.helminen@regeringen.ax
Ålands landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax