Projektkoordinator | Bo på Åland

Projektkoordinator

Projektkoordinator för projektet eMSP NBSR vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektkoordinator för projektet eMSP NBSR vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå.

Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån

Vid miljöbyrån handläggs ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.

Projektet

Projektet är ett internationellt samarbetsprojekt eMSP NBSR (Emerging ecosystem-based Maritime Spatial Planning topics in North and Baltic Seas Region) och pågår september 2021 - februari 2024. Projektets syfte är hållbar användning av havsområden med inriktning på klimatanpassning, utveckling av hållbar blå ekonomi samt långsiktigt hållbart naturskydd.

Arbetet som projektkoordinator för projektet eMSP NBSR

Till tjänsteuppgifterna hör administration, ekonomisk uppföljning och redovisning, samt rapportering av projektet. Koordinera arbetspaket WP3. I detta ingår att koordinera, planera och genomföra de deltagande parternas gemensamma aktiviteter. Ansvara och genomföra de delar av projektet som genomförs på Åland, inklusive eventuella pilotstudier samt kontakter med åländska berörda parter/verksamhetsutövare samt övriga projektpartners utanför Åland.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier med lämplig inriktning.

Kunskap och erfarenhet av marin förvaltning samt internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Tillträde

Tillträde 1.1.2022 eller enligt överenskommelse. Anställning till februari 2024.

Lön

Lön enligt löneklass A 23.

Mer information om arbetet som projektkoordinator vid miljöbyrån

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax

Kontakta gärna vattenbiolog Mikael Wennström för mer information.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.01.2022 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
februari 2024
Lön
löneklass A 23
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
13.12.2021 - 15:00
Kontakta

Vattenbiolog Mikael Wennström, +358 (0)18 25000 (växel), mikael.wennstrom@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax