Projektkoordinator | Bo på Åland

Projektkoordinator

Vi söker dig som vill vara Ålands Marthadistrikts ansikte utåt, spindeln i nätet.

Det som ingår i dina arbetsuppgifter är

- Hålla kansli öppet på vissa tider och sköta löpande kontorsgöromål.

- Hålla kontakt med vår bokförare och sköta kontering.

- Koordinera projekt som styrelsen beslutar skall utföras i distriktets regi

- Vara sekreterare vid distriktets styrelsemöten. Även om någon arbetsgrupp behöver ha sekreterare. Arrangera vår- och höstmöten även där fungera som sekreterare. Arrangera vinter- och sommarmarthadag i samarbete med ordföranden och styrelsen.

- Uppgöra verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse tillsammans med styrelse och olika arbetsgrupper.

- Upprätthålla kontakt med takorganisationen Finlands Svenska Marthaförbund. Sköta om medlemsregistret i samarbete med registeransvariga i föreningar och förbund.

- Hålla kontakt med medlemsföreningarna på Åland via mail och telefon.

- Hjälpa föreningarna med deras frågor och medlemsrekrytering.

- Hålla kontakt med media samt uppdatera sociala medier och hemsida.

- Komma med egna idéer till styrelsen hur verksamheten ska utvecklas. Göra det bästa för att förverkliga dessa enligt styrelsens beslut.

Känner du att det här passar in på dig hör av dig.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
omgående
Arbetets varaktighet
15.9.2021
Arbetstid
24,5 timmar i veckan
Lön
65% av A21 enligt LR tjänstekollektivavt
Skicka ansökan till

Ålands Marthadistrikt rf

Jomalagårdsvägen 16

22150 Jomala

Sista ansökningsdag
29.01.2021 - 17:00
Kontakta

Ordförande Ann Carlsson, 0457 343 5511, martha@aland.net

Ålands Marthadistrikt, Styrmansgatan 8, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax