Projektassistent inom fisk-/marinbiologi

Åbo Akademi söker PROJEKTASSISTENT INOM FISK-/MARINBIOLOGI till Husö biologiska station.

Vi söker efter en motiverad laboratorieassistent till forskningsprojektet "Ekologiska effekter av den främmande fisken svartmunnad smörbult på Åland". Inom projektet undersöks betydelsen av den introducerade fisken svartmunnad smörbult som byte för kustens rovfiskar, skarv och säl. Det två-åriga projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) via Ålands landskapsregering.

Arbetet består av genomgång och bearbetning av maginnehållsprov från främst rovfisk, men också skarv och säl (identifiering och protokollföring av bytesrester), DNA-provtagning från maginnehåll, samt provtagning för analys av stabila isotoper och bearbetning av isotopprov. Även transport av prov kan ingå i arbetsuppgifterna, därför krävs körkort. Det finns också möjlighet att följa med under fältarbete och insamling av prov (främst rovfisk).

Kvalifikationer:

- högskoleexamen i något relevant ämne (t.ex. biologi, ekologi, fiskeribiologi, naturresursvård eller motsvarande)

- förmåga att jobba självständigt och noggrant är nödvändig eftersom assistenten tidvis kommer att behöva arbeta utan handledarens närvaro

- Körkort för personbil

Som fördel ses även:

- erfarenhet av maginnehållstudier och identifiering av både fisk och ryggradslösa bytesdjur

- erfarenhet av provtagning/bearbetning av prov för DNA-analys (metabarcoding) och/eller analys av stabila isotoper eller annan typ av preparation av biologiska prov

- erfarenhet av fiske eller insamling av andra biologiska data i fält

Lön: 1750 euro / månad

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
15.04.2019 eller senast 13.5.2019
Arbetets varaktighet
6 månader (eventuell förlängning 1-3 månader)
Arbetstid
7,35 h/dag
Skicka ansökan till

Skicka en fritt formulerad ansökan (1 sida) som innehåller ett förslag på startdatum tillsammans med din CV per e-post till hherlevi@abo.fi

Sista ansökningsdag
22.03.2019 - 00:00
Kontakta
Om du har frågor eller vill ha ytterligare information, kontakta Heidi Herlevi, doktorand vid Åbo akademi, hherlevi@abo.fi, 040 588 85 49 eller amanuens/projektledare Katri Aarnio, kaarnio@abo.fi, 040 557 60 09
Husö biologiska station / Åbo Akademi, Bergövägen 713, 22220 EMKARBY

Site by Strax