Praktikant till kundserviceuppgifter | Bo på Åland

Praktikant till kundserviceuppgifter

Vill du dra nytta av dina studier och samla arbetserfarenhet genom intressanta arbetsuppgifter inom lantmäteri vid Lantmäteriverkets kundservice?

Om du blev intresserad, sök till oss som sommarpraktikant med kundserviceuppgifter vid verksamhetsstället i Mariehamn.

I dina arbetsuppgifter som praktikant ingår försäljning och framställning av Lantmäteriverkets material, produkter och tjänster samt rådgivning om dessa via olika servicekanaler. Till ditt arbete hör också myndighetsrådgivning om bl.a. lantmäteriförrättningar, inskrivningsärenden samt Fastighetsöverlåtelsetjänsten och bostadsdatasystemet. Dina arbetsuppgifter kan också omfatta andra uppgifter enligt överenskommelse.

Av sökanden förväntar vi oss

Du är företagsam och intresserad av kundservicearbete. God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team. I valet prioriteras Lantmäteristuderande (YH/DI), tradenom-/rättstradenomstuderande och juridikstuderande.

Språkkunskaper som behövs i arbetet

Goda kunskaper i svenska.

Säkerhetsutredning

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi.

Praktiken pågår i 3,5 månader under perioden maj-augusti. Vi kommer separat överens om längden på praktiken samt när du börjar och slutar.

Lönen bestäms enligt Lantmäteriverkets avtal om praktikanter. Lönen är 1 460 - 2200 €/mån beroende på studieprestationer.

För tilläggsuppgifter om arbetet, kontakta informationschef Jaana Rintala.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
03.05.2021 eller enligt överenskommelse
Lön
cirka 1460 - 2200 €/mån
Skicka ansökan till

Se annonsen och sök platsen på följande länk: https://www.valtiolle.fi/sv-FI/vakans?id=30-528-2020

Sista ansökningsdag
12.02.2021 - 16:15
Kontakta

Informationschef Jaana Rintala, 040 572 1192, jaana.rintala@maanmittauslaitos.fi

Lantmäteriverket / Mariehamn, PB 68, 22101 MARIEHAMN

Site by Strax