Planläggare | Bo på Åland

Planläggare

Jomala kommun söker en ledande PLANLÄGGARE

Tjänsten är i ledande ställning och direkt underställd kommundirektören. Tjänsten utgör en tillsvidare heltidstjänst med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifterna är bland annat att leda kommunens planläggningskontor som inom kort planeras utökas med ytterligare en planerare.

Du ansvarar för att planera kommunens utveckling inom planläggning, uppgöra kommunens detalj- och generalplaner och bistå kommunstyrelsen i ärenden som gäller planläggning, samt uppgöra budgetförslag och verksamhetsberättelse inom verksamhetsområdet.

Du ska också bistå vid beredningen av ärenden till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och på begäran bistå byggnämnden i ärenden som gäller lov-, tillsyns- och inspektionsfrågor och därmed sammanhängande verksamhet samt följa med utvecklingen inom byggnadsväsendet och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar inom verksamhetsområdet. I uppgifterna ingår även regelbundet samarbete med kommunens tekniska förvaltning. Sammanfattningsvis blir du ansvarig för det breda och spännande området planläggning och samhällsbyggande.

Kompetenskraven är högskoleexamen eller motsvarande examen avlagd inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggnadsbranschen eller annan motsvarande examen samt därtill en, med tanke på arbetets svårighetsgrad, tillräcklig arbetserfarenhet gällande uppgörande av detalj- och generalplaner samt övrig fysisk markplanering.

Lön utgår i enlighet med lönegrupp 50102011 och övriga bestämmelser i kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal eller motsvarande bestämmelser i senare gällande kollektivavtal. För närvarande är den uppgiftsrelaterade grundlönen ca 3.700 euro i månaden och det tillkommer bransch- och individuella tillägg enligt avtal. En prövotid om sex (6) månader kan komma att tillämpas. Körkort förutsätts för tjänsten.

För mer information se www.jomala.ax eller kontakta kommundirektör Christian Dreyer eller planläggare Åsa Mattsson.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
omgående enligt överenskommelse
Lön
lönegrupp 50102011
Skicka ansökan till

Din fritt formulerade ansökan och CV ska vara Jomala kommun tillhanda senast den 19 mars 2021 kl. 15.00. Ansökan riktas till Jomala kommun, PB 2, AX-22 151 Jomala eller per e-post till info@jomala.ax. Jomala kommun föredrar ansökningar per e-post. Ange "Planläggare" i ämnesraden.

Sista ansökningsdag
19.03.2021 - 15:00
Kontakta

Kommundirektör Christian Dreyer, (0)18 329 126, christian.dreyer@jomala.ax
Planläggare Åsa Mattsson, (0)18 329 187, asa.mattsson@jomala.ax

Jomala kommun, Godbyvägen 448, 22150 JOMALA

Site by Strax