Personlig assistent, 75% | Bo på Åland

Personlig assistent, 75%

Fr.o.m. 1.1.2021 omfattar Kommunernas socialtjänst k.f:s verksamhet all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner. Organisationen är indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet har ca 250 anställda.

Vikarierande personlig assistent 75%

KST söker en vikarierande personlig assistent till en klient i det egna hemmet. Arbetet är periodarbete. Till arbetsuppgifterna hör daglig omvårdnad, rehabilitering, sociala aktiviteter och utflykter utifrån klients behov och intressen. Klienten är bl.a. intresserad av sport, motorsport och musik.

Personliga egenskaper-Vi värdesätter bra samarbetsförmåga, ansvarstagande, pålitlighet, flexibilitet och positiv attityd. En god förståelse och kommunikation i det svenska språket krävs. Minst 18 år fyllda. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Närmare information ges av i första hand av förman Pauliina Körkkö eller socialhandledare Yvonne Öfverström-Sundqvist.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
04.07.2021
Arbetets varaktighet
31.3.2022
Lön
2245,66€ för heltid
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingarna ska vara oss tillhanda per e-post: rekrytering@kst.ax. Intervjuer sker löpande. Märk ansökan med "Vikarierande assistent, 75%"

Sista ansökningsdag
28.05.2021 - 15:00
Kontakta

Förman Pauliina Körkkö, 018 - 526 482, pauliina@bjorkko.ax
Socialhandledare Yvonne Öfverström-Sundqvist, yvonne.ofverstrom-sundqvist@kst.ax, 018 - 532 866

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax