Personalchef | Bo på Åland

Personalchef

Fr.o.m. 1.1.2021 omfattar Kommunernas socialtjänst k.f.:s verksamhet all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner. Organisationen blir indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet har ca 250 anställda.

Kommunernas socialtjänst k. f. lediganslår följande tillsvidare tjänst

PERSONALCHEF

vars ansvarsområden är:

- ledning, övervakning och utveckling av personalens kompetens och välbefinnande i sitt arbete

- arbetarskyddschef

- löneombud och tjänste- och arbetskollektivavtalsenliga frågor

- kontaktperson till Ålands kommunala avtalsdelegation (ÅKAD)

- förbundets förhandlare i lokala avtalsfrågor

- övergripande ansvar för företagshälsovård och friskvård

- ansvarig för lönebudgetering och personalbokslut

- budgetansvar för personalförvaltningen

- medlem i organisationens ledningsgrupp

Behörighetskrav:

För tjänsten lämplig examen från universitet eller högskola. Därutöver krävs erfarenhet av personalfrågor.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Tillträde 1.4.2021 eller enligt överenskommelse.

Inom kommunförbundets organisation tillämpas en prövotid om 6 månader.

Uppgiftsrelaterad lön: 4395,98 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.04.2021 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
prövotid 6 månader
Lön
från 4395,98 €
Skicka ansökan till

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn eller per e-mail: rekrytering@kst.ax

Sista ansökningsdag
04.03.2021 - 15:00
Kontakta

t.f. personalchef Anna Moore, (018) 532 809 eller förbundsdirektör Katarina Dahlman, (018) 532 802

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax