Personaladministratör | Bo på Åland

Personaladministratör

Fr.o.m. 1.1.2021 omfattar Kommunernas socialtjänst k.f.:s verksamhet all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med LL om kommunalt samordnad socialtjänst och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde. Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner. Organisationen blir indelad i verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj; barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd. Förbundet har ca 250 anställda.

Kommunernas socialtjänst k. f. lediganslår följande tillfällig tjänst

PERSONALADMINISTRATÖR

vars centrala uppgifter är:

- stöda löneadministratörerna

- utforma annonser

- granska fakturor, hantera post och arkivera

- hantera friskvården

- upprätta statistik och sammanställa material

- delge personalchefens beslut

- hantera anmälan till försäkringsbolag vid arbetsolycksfall

- assistera med underlag till lönebudgetering och personalbokslut

- handha läroavtalsarrangemang inom KST

Behörighetskrav:

För tjänsten lämplig yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. Meriterande är kunskaper inom personalförvaltning, löneräkning och administration.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Tillträde 1.4.2021 eller enligt överenskommelse och fortgår till 31.12.2021.

Uppgiftsrelaterad lön: 2900 €

Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.04.2021 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.12.2021, prövotid 4 månader
Lön
från 2900 €
Skicka ansökan till

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 Mariehamn eller per e-mail: rekrytering@kst.ax

Sista ansökningsdag
04.03.2021 - 15:00
Kontakta

t.f. personalchef Anna Moore, (018) 532 809 eller förbundsdirektör Katarina Dahlman, (018) 532 802

Kommunernas socialtjänst k.f., Styrmansgatan 2 B, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax