Överläkare inom psykiatri

Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bl.a. hälsovårdens område. Åland har cirka 29000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.

Psykiatriska kliniken vid Ålands hälso- och sjukvård lediganslår en tjänst som ordinarie ÖVERLÄKARE till vuxenpsykiatriska mottagningen.

Psykiatriska kliniken har hand om den psykiatriska specialsjukvården i landskapet. Till kliniken hör förutom vuxenpsykiatriska mottagningen även psykiatriska avdelningen, psykiatriska dagavdelningen och psykiatriska rehabiliteringsmottagningen.

Klinikens mål är att ge en god evidensbaserad vård med patienten i fokus. Kliniken finns i nybyggda lokaler på sjukhusområdet, vilket möjliggör goda kontakter till övrig hälso- och sjukvård.

Det finns möjlighet att påverka innehållet i arbetet enligt önskemål i viss utsträckning. Är du intresserad av ett annat arbetsupplägg än vanligt heltidsarbete kan det gå att ordna. Jourtjänstgöring från hemmet ingår i arbetet.

Vi kan erbjuda konkurrenskraftig lön. Jourersättning enligt avtal. ÅHS hjälper vid behov med bostad.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § Lag om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

För mera information om Ålands hälso- och sjukvård se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se www.aland.ax och www.alandliving.ax.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Välkommen med din ansökan som skickas till:
Ålands hälso- och sjukvård
Psykiatriska kliniken
Klinikchef Sirpa Mankinen
Pb 1055
AX-22 111 Mariehamn eller per e-post sirpa.mankinen@ahs.ax

Kontakta
Närmare upplysningar om tjänsten ger Klinikchef Sirpa Mankinen, (018) 535 168, sirpa.mankinen@ahs.ax
Ålands hälso- och sjukvård, Doktorsvägen 1, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax