Närvårdare

Sommarvikarier söks till Annagårdens omsorgshem i Föglö.

Vi behöver närvårdarvikarier på dagtid, heltid/deltid samt även kväll och nattetid till omsorgshemmet Annagården i Föglö från slutet av maj - slutet av augusti 2019. Vikarier sökes för hela eller delar av perioden.

Vi välkomnar ansökningar både från närvårdare och vårdare (det vill säga personer utan utbildning). Erfarenhet är meriterande. Eventuellt kan bostad ordnas.

Lön: 2.354,09 €/månad för heltid för utbildad närvårdare (tillkommer eventuellt arbetserfarenhetstillägg samt. ersättning för obekväm arbetstid)

Ansökningstiden har förlängts till den 30 april 2019. Inlämnade ansökningar kvarstår.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.06.2019
Arbetets varaktighet
31.08.2019
Skicka ansökan till

Socialnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ eller info@foglo.ax

Sista ansökningsdag
30.04.2019 - 00:00
Kontakta
Heli Gåvefeldt äldreomsorgsledare eller Lis Karlsson socialsekreterare, (018) 50382, (018) 50151. E-post: heli.gavefeldt@foglo.ax
Föglö Kommun, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ

Site by Strax