Närvårdare 80%

Vårdö kommun/Äldreomsorgen söker 2 st NÄRVÅRDARE, registrerade i Valvira.

Huvudsakligen sker arbetet på Strömsgårdens ESB-boende, men även hemtjänst uppgifter på fältet förekommer. På Strömsgårdens ESB- boende finns 17 lgh/rum samt 1 periodrum. De boende på Strömsgården har varierande vård och omsorgsbehov. Sökande får gärna ha intresse och erfarenhet av att arbeta med klienter med kognitiv svikt. Sökande bör ha ett genuint intresse för människor, vara flexibel, positiv och alltid ha individen och individens behov i fokus.

Körkort samt egen bil är önskvärt.

Arbetet är periodarbete, i vilket ingår kvällar och helger.

Lön enligt avtal.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.09.2019
Arbetets varaktighet
31.12.2019
Skicka ansökan till

Skriftlig ansökan och CV riktas till
Äldreomsorgsledaren i Vårdö
Vårdöbyväg 11
22550 Vårdö
eller aldreomsorg@vardo.ax
Märk ansökan: "Närvårdare"

Sista ansökningsdag
18.08.2019
Kontakta

Vik. Äldreomsorgsledare Desirée Zetterman, 0457 345 6175 (säkrast måndag - torsdag kl 9.00-13.00), aldreomsorg@vardo.ax

Vårdö kommun, , 22550 VÅRDÖ

Site by Strax