Närvårdare | Bo på Åland

Närvårdare

Inom äldreomsorgen lediganslås för tiden 7.6.2021- tillsvidare en befattning som NÄRVÅRDARE

Arbetstiden är 78,43 % av heltid vilket motsvarar 90h per 3 veckor i periodarbete. Det är möjligt att inkomma med önskemål om högre arbetstidsprocent. Huvudsakligen dag och kvällsskift, enstaka nattskift kan förekomma.

Behörighetskrav är lämplig examen på minst skolnivå inom hälsovård eller det sociala området samt att man är införd i Valviras register för yrkespersoner i social- och hälsovården. Körkort är en fördel.

Lön enligt AKTA. Prövotid 4 mån. Godtagbart läkarutlåtande bör företes före tillträde.

På era frågor svarar föreståndare Malin Sandberg-Holmström eller äldreomsorgschef Niklas Feiring.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
07.06.2021
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Lön
enligt AKTA
Skicka ansökan till

Ansökan med sedvanliga bilagor riktas till Omsorgsnämnden i Brändö, AX-22940 ÅVA. Ansökan kan även skickas per mejl till aldreomsorgschef@brando.ax

Sista ansökningsdag
17.05.2021 - 15:00
Kontakta

Föreståndare Malin Sandberg-Holmström, 018 56225
Äldreomsorgschef Niklas Feiring, 018 56503

Brändö Kommun, , 22940 ÅVA

Site by Strax