Närvårdare | Bo på Åland

Närvårdare

Socialnämnden ledigförklarar följande fyra semestervikariat som NÄRVÅRDARE på heltid till hemservicen i Kumlinge kommun, vikariat för tiden 15.6-9.8.2020.

Arbetsavtalsförhållanden i periodarbete där kvälls-, natt-, lördags- och söndagsarbete ingår.

Behörighetskrav: närvårdarexamen, helst med inriktning på vård av äldre eller motsvarande examen på skolnivå inom social- och hälsovårdsbranschen.

Även personer som inte uppfyller det formella behörighetskravet är välkomna att söka vikariaten.

Nämn i din ansökan om du önskar arbeta heltid eller med en lägre arbetstidsprocent.

Kumlinge kommun ser gärna att vikariaten söks av både kvinnor och män och är en arbetsplats som välkomnar mångfald.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
15.06.2020
Arbetets varaktighet
09.08.2020
Skicka ansökan till

Ansökningar skall vara socialnämnden tillhanda senast 28.2.2020 under adress:

Socialnämnden

Kommunkansliet

22820 Kumlinge

Sista ansökningsdag
28.02.2020
Kontakta

Hemtjänstledare Fanny Enqvist, 018-622 431, forestandare.serviceboende@kumlinge.ax
T.f. socialsekreterare Susanne Danielsson, 018-622 430, socialsekreterare@kumlinge.ax

Kumlinge Kommun, Kommunkansliet, 22820 KUMLINGE

Site by Strax