Närvårdare

Vårdö kommun/Äldreomsorgen söker NÄRVÅRDARE, registrerade i Valvira för inhopp och vikariat.

Huvudsakligen sker arbetet på Strömsgårdens ESB-boende, men även hemtjänst uppgifter på fältet förekommer. På Strömsgårdens ESB- boende finns 17 lgh/rum samt 1 periodrum. De boende på Strömsgården har varierande vård och omsorgsbehov. Sökande får gärna ha intresse och erfarenhet av att arbeta med klienter med kognitiv svikt. Sökande bör ha ett genuint intresse för människor, vara flexibel, positiv och alltid ha individen och individens behov i fokus.

Körkort samt egen bil är önskvärt.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Skriftlig ansökan och CV riktas till:

Äldreomsorgsledaren i Vårdö

Vårdöbyväg 11

22550 Vårdö

eller aldreomsorg@vardo.ax

Märk ansökan: "Närvårdare inhopp/vikariat"

Sista ansökningsdag
18.11.2019
Kontakta

Vik. Äldreomsorgsledare Desirée Zetterman, 018-47 955, aldreomsorg@vardo.ax

Vårdö kommun, , 22550 VÅRDÖ

Site by Strax