Närvårdare 100% | Bo på Åland

Närvårdare 100%

Saltviks kommun bygger ut äldreomsorgen och utökar med 8 demensplatser 2022

Vill du jobba för en mer meningsfull vardag med högkvalitativ omsorg för de boende? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt! Sunnanberg vårdhems trivsamma lokaler byggs ut med en flygel med 8 demensplatser, där verksamheten väntas att öppna i januari 2022.

Äldreomsorgen i Saltviks kommun söker medarbetare.

- 7 Närvårdare, 100 % tillsvidare anställning

Arbetet är periodarbete.

Anställningen inleds med prövotid 6 månader.

Behörighetskrav: Närvårdarexamen (registrerad i Valvira).

Utbildning och/eller erfarenhet inom demensvård är meriterande.

Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtalet AKTA.

Äldreomsorgens personal arbetar utgående ifrån en värdegrund med ledorden "värdigt liv och välbefinnande för den äldre personen". Våra klienter har rätt till en trygg, individuellt anpassad äldreomsorg med ett gott bemötande där klienterna kan känna meningsfullhet och sammanhang med andra människor. Vårt mål är att de boende ska känna värme, omtanke och trygghet och ha kvar sin personliga integritet hela livet.

Till dina arbetsuppgifter hör bland annat

-planera och utföra vård- och omsorgsinsatser för våra boende

-tillgodose de äldres behov av daglig livsföring

-bidra till meningsfulla aktiviteter och gemenskap med andra

-tillvarata det friska hos varje individ

-utföra medicinskt omvårdnadsarbete enligt delegering

Vi värdesätter förmågor som social kompetens, god samarbetsförmåga, positiv inställning, stresstålighet och flexibilitet. Du har en hög servicekänsla och är lyhörd inför de boendes behov.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi arbetar utifrån vår värdegrund och enligt ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt med individen i fokus.

Goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket samt datavana är ett krav.

Intervjuer sker löpande och intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens slut.

Tillträde: enligt överenskommelse

Närmare upplysningar ger äldreomsorgschef Maria Knip och omvårdnadsledare Malin Häggblom under tjänstetid.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Skicka ansökan till

Ansökan och CV riktas till Saltviks kommun/ Äldreomsorgschef Maria Knip, Lillängs 14, 22320 Ödkarby eller per e-post: rekrytering@saltvik.ax

Sista ansökningsdag
02.11.2021 - 15:00
Kontakta

Äldreomsorgschef Maria Knip, 431 660, maria.knip@saltvik.ax
Omvårdnadsledare Malin Häggblom, 431 641, malin.haggblom@saltvik.ax

Saltviks kommun, Lillängs 14, 22320 ÖDKARBY

Site by Strax