Närvårdare 100% | Bo på Åland

Närvårdare 100%

Nr 2 Tidsbestämd NÄRVÅRDARE 100 % inom Äldreomsorgen i Vårdö Kommun

Sökande skall vara registrerad i Valvira.

Vi ser gärna att den sökande är beredd att ta emot delegeringar från ÅHS, gällande vissa sjukvårdsuppgifter.

Huvudsakligen sker arbetet på Strömsgårdens ESB-boende, men även hemtjänst uppgifter på fältet förekommer. På Strömsgårdens ESB- boende finns 17 lgh/rum samt 1 periodrum. De boende på Strömsgården har varierande vård och omsorgsbehov. Sökande får gärna ha intresse och erfarenhet av att arbeta med klienter med kognitiv svikt. Sökande bör ha ett genuint intresse för människor, vara flexibel, positiv och alltid ha individen och individens behov i fokus.

Körkort krävs.

Arbetstider; Arbetet är periodarbete, i vilket ingår kvällar och helger

Lön: Grundlön 100%, 2 436,64 + Vårdötillägg 3% på grundlönen

Avtal; AKTA

Prövotid tillämpas

Ansökningstiden: 3.3.2021 kl 15.00, intervjuer sker fortlöpande.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
28.2.2022
Lön
Grundlön 100%: 2 436,64€
Skicka ansökan till

Skriftlig ansökan och CV med referenser riktas till; Äldreomsorgsledaren i Vårdö, Vårdöbyväg 11, 22550 Vårdö

eller per e-post aldreomsorg@vardo.ax

Märk ansökan: " Nr 2 Tidsbestämd Närvårdare 100 %".

Sista ansökningsdag
03.03.2021 - 15:00
Kontakta

Tf. Äldreomsorgsledare Desirée Zetterman, 0457 3456 175 kl 9-10, aldreomsorg@vardo.ax

Vårdö kommun, , 22550 VÅRDÖ

Site by Strax