Museivärd, Mariehamnsmuseet | Bo på Åland

Museivärd, Mariehamnsmuseet

Mariehamnsmuseets målsättning är att bidra till att öka lokalbefolkningens och långväga besökares intresse för Mariehamn och dess historia. Mariehamnarna blev medvetna om värdet av sina byggnadsskatter när 60-talets omfattande rivningar kulminerade 1975 i Societetshusets rasering för att ge plats åt självstyrelsens parlament och ämbetsverk. Museets huvudattraktion är en miniatyrmodell av Mariehamn på 1920-talet.

I december 1987 påbörjade en grupp pensionärer i Mariehamn arbetet med att åskådliggöra hur staden mellan sin Västra och Östra hamn hade sett ut på 1920-talet. Under mer än trettio år har Nybyggarne, som gruppen kallar sig, byggt upp en miniatyrmodell av bebyggelsen från den tiden. Mer än 600 byggnader har byggts i en skala där 1 meter motsvaras av 1 cm. Husens många detaljer, stadens och gårdarnas planteringar, inplacerade människor, djur, fartyg och bilar gör stadsmodellen levande och unik.

Arbetsuppgifter: Övervakning av museet, viss guidning, informera besökarna och assistera vid aktiviteter, städning av publika utrymmen med mera.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
14.06.2021
Arbetets varaktighet
15.8.2021
Lön
9,00 €/timme
Skicka ansökan till

Miniatyrstadens vänner rf.

c/o Gunda Åbonde-Wickström

Mekmattesgränd 3

22100 Mariehamn

Sista ansökningsdag
13.05.2021
Kontakta

Gunda Abonde-Wickstrom, +358405044928, gunda.abonde@aland.net

Miniatyrstadens Vänner rf, c/o Gunda Åbonde-Wickström, Mekmattesgränd 3, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax