Lönebokförare | Bo på Åland

Lönebokförare

Lönebokförare vid redovisningsbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som lönebokförare vid finansavdelningens redovisningsbyrå från och med den 1 juni 2021.

Om arbetet som lönebokförare

Lönebokförarens huvudsakliga arbetsuppgift är betalning av löner och därtill hörande arbetsuppgifter samt handha andra av förman anvisade arbetsuppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen på gymnasialstadienivå med lämplig inriktning.

Meriterande kompetenser

- erfarenhet av löneräkning

- erfarenhet av löneprogrammet Unit4

- goda kunskaper i och erfarenhet av arbete med Microsoft Excel samt

- god samarbetsförmåga och noggrannhet.

Tillträde

Tjänsten kan tillträdas från och med den 1 juni 2021, då nuvarande tjänsteinnehavare går i pension. Arbetet kan dock starta redan från den 1 april 2021 i form av en tillfällig anställning. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön f.n. 2.256,70 euro per månad (med alla ålderstillägg 2.882,03 euro) samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro/mån.

Mer information om arbetet

Närmare information om tjänsten lämnas av löneenhetschef Erika Molinder eller lönebokförare Kristina Fällman.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering https://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Finansavdelningen och redovisningsbyrån

Finansavdelningens verksamhetsområde är landskapets ekonomi och den ekonomiska utvecklingen i landskapet. Redovisningsbyrån handlägger ärenden som gäller landskapets ekonomiförvaltning, dvs. redovisning, löneadministration, betalningsförmedling, likviditetsplanering, samt bokslut.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.06.2021
Lön
Grundlön 2.256,70 euro per mån
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
03.03.2021 - 15:00
Kontakta

Löneenhetschef Erika Molinder, +358 18 25221, erika.molinder@regeringen.ax
Lönebokförare Kristina Fällman, +358 25136, kristina.fallman@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax