Lönebokförare

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som LÖNEBOKFÖRARE till och med den 31 januari 2020.

Finansavdelningen och redovisningsbyrån

Finansavdelningens verksamhetsområde är landskapets ekonomi och den ekonomiska utvecklingen i landskapet. Redovisningsbyrån handlägger ärenden som gäller landskapets ekonomiförvaltning, det vill säga redovisning, betalningsförmedling, likviditetsplanering samt bokslut.

Arbetet som lönebokförare

Lönebokförarens huvudsakliga arbetsuppgift är betalning av löner och därtill hörande arbetsuppgifter samt handha andra av förman anvisade arbetsuppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen på gymnasialstadienivå med lämplig inriktning.

Meriterande kompetenser

- erfarenhet av löneräkning och reseräkningar

- erfarenhet av löneprogrammet Unit4

- goda kunskaper i och erfarenhet av arbete med Microsoft Excel samt

- god samarbetsförmåga och noggrannhet.

Grundlön för närvarande 2.132,91 euro/mån, med alla ålderstillägg 2.723,95 euro/mån samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro/mån.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering https://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.10.2019 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.01.2020
Skicka ansökan till

registrator@regeringen.ax eller Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
17.09.2019 - 15:00
Kontakta

redovisningschef Susanna Mattsson, +358 18 25212, susanna.mattsson@regeringen.ax eller ledande lönebokförare Gun Mattsson, +358 18 25221, gun.mattsson@regeringen.ax

Ålands Landskapsregeringen/Finansavdelningen, Självstyrelsegården, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax