Linfärjeförare | Bo på Åland

Linfärjeförare

Ålands landskapsregering lediganslår tre fasta arbetsavtal som linfärjeförare vid Infrastrukturavdelningens Verkstads- och lagerenhet i Möckelö, Jomala kommun.

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 100 anställda och en nettobudget om ca 40-45 miljoner euro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Till transportbyrån hör verkstads- och lagerenheten med ca 35 anställda. Av dessa har knappt hälften sin arbetsplats i verkstad och lager i Möckelö, och drygt hälften är linfärjeförare på fyra linfärjelinjer. Verkstaden omsätter ca 2 miljoner euro i året.

Avdelningen är indelad i en beställarfunktion och en utförarfunktion. Huvuddelen av verkstadens tjänster köps därför in av avdelningens beställarfunktioner. Grovt kan man säga att montörerna lägger 70 % av den debiterbara tiden på landskapets tonnage och 30 % på underhåll och reparationer av vägunderhållets maskinpark. Till detta kommer underhåll och reparationer inom bro och hamn. Tjänsterna säljs till Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Även driften av de fyra linfärjelinjerna köps av Transportbyrån såsom en driftsentreprenad.

Verkstaden leds av en verkstadschef som till sin hjälp har en verkmästare och en lagerförman som mestadels arbetar med verkstadens och lagrets uppgifter, samt en förman för linfärjeförare och en biträdande förman, som handhar personal-, miljö- och säkerhetsarbetet ute på linfärjelinjerna.

Vi söker nu till detta team tre linfärjeförare, två till Embarsundslinjen, Föglö kommun, och en till Seglingelinjen, Kumlinge kommun. Det är en fördel om man bor i närheten av färjelinjen, speciellt på Embarsund dit det är svårt att pendla med nuvarande arbetsschema.

Omflyttning till annan linfärjelinje; Björkö, Embarsund, Seglinge och Töftö, kan bli aktuellt om förutsättningarna ändras. Alla fyra linjer ligger på östra Åland i Brändö, Föglö, Kumlinge och Vårdö kommuner. Tjänsterna är ordinarie och föregås av en 6 månaders prövotid.

Som linfärjeförare har du bland annat följande uppgifter:

- Framföra färjan på ett säkert och ekonomiskt sätt.

- Underhåll av färjan med oljebyten, filterbyten, rostknackning och målning.

- Se till att våra kunder står i centrum och får ett bra bemötande.

- Delta i säkerhetsövningar.

- Medverka till att körningen utförs i enlighet med "Ecoshipping" konceptet.

- Arbeten i underhållsprogrammet IDEA.sba utförs på rätt tid och på rätt sätt och uppdateras.

Vi hoppas att du vill vara med och driva och utveckla linfärjeverksamheten tillsammans med oss!

Behörighetskravet är vårt interna bevis för att man behärskar sjötrafikreglerna: "Tentamen för linfärjeförare" samt att man innehar ett VHF certifikat och har genomgått en förstahjälputbildning samt att det finns både en viss kunskap och ett intresse för maskiner och underhåll.

Meriterande är en allmän datavana och att kunna använda MS-Office programmen Word och Excel.

Tentamen, förstahjälp och VHF-certifikat kan tas efter att anställningen har börjat men ska vara slutförd innan prövotidens slut.

Vi söker dig som är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta och arbeta i team. Ett gott ordningssinne är ett plus för tjänsten.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där kontakter med våra kunder och resten av teamet hör till vardagen.

Prövotid kommer att tillämpas.

Lön utgår enligt JHL-avtalet, Lönekod 4 (för närvarande 2003,00 - 2558,03 euro/mån.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Lön
2003,00 - 2558,03€/mån
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda på adressen: Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN

eller registrator@regeringen.ax.

Sista ansökningsdag
03.04.2020 - 16:00
Kontakta

Linfärjeförare Thomas Fredriksen, 0457 529 5085, thomas.fredriksen@regeringen.ax
Verkstadschef Peter Danielsson, 0457 313 4330, peter.danielsson@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax