Lekparksledare

Lemlands kommun söker till barnomsorgen en LEKPARKSLEDARE.

Behörighetskrav: Närvårdarutbildning med inriktning på barn eller erfarenhet av arbete med barn i åldern 2-5 år.

Arbetstiden är 35 % och lön enligt avtal.

Innan tillträde måste straffregisterutdrag uppvisas.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
26.08.2019
Arbetets varaktighet
19.12.2019
Skicka ansökan till

Vänligen notera att tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden.
Ansökningshandlingar kan sändas per e-post till marlene.lundberg@lemland.ax
eller per vanlig post till:
Socialkansliet
Kommunrundan 7
22 610 Lemland

Sista ansökningsdag
28.08.2019 - 15:00
Kontakta

Socialchef Cecilia Dahlström, (018) 349 441

Lemlands Kommun, Kommunrundan 7, 22610 LEMLAND

Site by Strax